Reklam / PR

En modern reklam- /produktionsbyrå med rötterna i det tryckta mediat men som växt upp och utvecklats med digitala och sociala medier.

 

Idag jobbar vi inom alla områden, från papper till moln och med allt från profilfrågor och varumärken till förpackningar och trycksaker.

 

Stora katalogproduktioner är en nisch för oss och vi har stor vana att arbeta med internationella kontakter för flerspråkiga produktioner.

 

Vår produktion kan omfatta allt från:

  • Idé
  • Design
  • Produkttexter
  • Översättningar
  • Produkt-, miljö- och imagefotografering
  • Upphandling/förmedling av tryckuppdrag
  • Distribution
  • Olika typer av uppföljningar
  • En kontakt för hela produktionen

Det är inte säkert att vi gör allt själva, utan i vissa fall använder vi med partners som vi har väletablerade samarbeten med.

Vi har genom åren haft uppdrag för företag i de flesta branscher:

Personbilar, Industrifordon, Sport, Jakt, Kläder, Utbildningssektorn, Politiskt, Kontorsutrustning, Data, Möbler & Inredning, Telekom, Hemelektronik m.m

 

Kontakta oss och berätta om ert behov eller fråga oss hur vi kan hjälpa er i det läge ni nu befinner er.

 

Telefon: 0431-44 65 80

E-post: Info@dbi.se

Se även